NEHODY hl.m. Praha

nonstop asistenční služba

v případě dopravní nehody volejte tel.: 800 11 33 11


Jak na to

Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, stačí nás kontaktovat na bezplatné
infolince 800 11 33 11, nebo vyčkat na našeho terénního pracovníka, který u Vás bude
(na území Prahy) do 10 minut.

K využití služeb firmy Nehody hl. m. Prahy budete potřebovat níže uvedené podklady, které jsou žádány od pojišťovny. Můžete je dodat v kopiích, nebo Vám fotokopie v naší kanceláři rádi vytvoříme. Veškeré podklady stačí dodat v průběhu vyřizování Vaší pojistné události, nejpozději do konce  pronájmu náhradního vozidla.

Mám poškozené vozidlo na rodné číslo, používám ho k soukromým účelům

 • technický průkaz od poškozeného vozidla
 • řidičský průkaz řidiče poškozeného vozidla v době nehody
 • potvrzení o účasti na dopravní nehodě od policie, není li k dispozici, údaje o viníkovi nehody
 • zakázkový list ze servisu, bude-li se poškozené vozidlo opravovat
 • zápis o poškození vozidla od likvidátora, máte li ho již k dispozici
 • číslo účtu pro případné zaslání pojistného plnění na účet poškozeného

Mám poškozené vozidlo k podnikání na IČO, používám ho ke služebním účelům

 • technický průkaz od poškozeného vozidla
 • řidičský průkaz řidiče poškozeného vozidla v době nehody
 • potvrzení o účasti na dopravní nehodě od policie, není li k dispozici, údaje o viníkovi nehody
 • zakázkový list ze servisu, bude-li se poškozené vozidlo opravovat
 • zápis o poškození vozidla od likvidátora, máte li ho již k dispozici
 • číslo účtu pro případné zaslání pojistného plnění na účet poškozeného
 • daňové přiznání k silniční dani za předchozí rok, popřípadě jiné prokázání placení silniční daně na poškozeném vozidle
 • knihu jízd minimálně za měsíc zpět k poškozenému vozidlu

U společností je třeba, aby veškeré podklady podepsal oprávněný jednající, v případě jeho zaneprázdnění doloží veškeré podklady jím pověřená osoba, která mu již vyplněné podklady předloží pouze k podpisu. Poškozený je vždy majitel, nebo provozovatel vozidla, nikoliv řidič v době nehody, není li totožný s majitelem, nebo provozovatelem vozidla.

Sled událostí

Poškozený nejprve podepíše plnou moc k uplatnění a vymáhání náhrady škody způsobené dopravní nehodou a doloží veškeré potřebné podklady.

Poškozený podepíše smlouvu o pronájmu náhradního vozidla a veškeré podklady s tímto spojené, následně dostane do užívání, na sjednanou dobu, adekvátní náhradní vůz. Při zapůjčení náhradního vozu Vám nebude účtována částka 3,90 Kč za každý ujetý kilometr ( cca 50 km/1 den), o které nám bude sníženo plnění ze strany pojišťovny.

Mezi dobou převzetí zastoupení a proplacení pojistného plnění dokládáme pojišťovně veškeré další vyžádané podklady pro zdárné vyřízení pojistné události, na žádost poškozeného objednáme další prohlídku poškozeného vozidla. Jednáme tak, abyste váš vůz dostali zpět opravený bez zbytečných průtahů a komplikací.Nehody hl.m. Praha pro Vás zajistí tyto služby:

Asistenční služba

Pokud jste se stali účastníkem dopravní nehody, jste poškozený nebo máte havarijní pojištění - využijte našich profesionálních služeb a to zcela ZDARMA.

Náhradní vůz

Náhradní vozidlo pro poškozené účastníky dopravní nehody, neprodleně přistavíme třeba na místo havárie... Samozřejmě zcela ZDARMA.

Právní zastoupení

Váš právní zástupce EX OFFO... Zajistíme rovnoprávné zastoupení Vás - poškozeného, ve vztahu k pojišťovně viníka dopravní nehody.

Odtah

Bezplatně zajistíme rychlý a profesionální odtah Vašeho poškozeného vozu. Pojištění "nákladu" samozřejmostí.

Oprava vozu

Zajistíme rychlo a kvalifikovanou opravu v síti prověřených autorizovaných i neautorizovaných opravců, bez vaší spoluúčasti.  

NEHODY hl.m. Praha, Jateční 317, 170 00, Praha 7
web: www.nehodypraha.cz, e-mail: info@nehodypraha.cz, tel.:+420 220 941 114, fax: +420 220 941 114
NON-STOP ASISTENČNÍ LINKA: 800 11 33 11