NEHODY hl.m. Praha

nonstop asistenční služba

v případě dopravní nehody volejte tel.: 800 11 33 11


Doporučujeme

Jak postupovat v případě dopravní nehody?

Při jakémkoliv zranění při dopravní nehodě nejprve zavolejte lékařskou záchranou službu.

Ve většině případů neodpovídá rozsah poškození prvnímu dojmu, ale naopak se můžete pod zdánlivě nepatrnou nehodou skrývat vnitřní poškození, které Vám v důsledku nepřivolání policie může způsobit případné krácení pojistného plnění pojišťovnou viníka nad rámec 100.000,- Kč.

Viník nehody, který Vás rozmlouvá přivolání policie, pouze hájí své zájmy (nevlastní řidičské oprávnění, nemá na vozidle sjednané, nebo zaplacené zákonné pojištění, je v době nehody pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek, nechce přijít o body a bonus, ani platit pokutu atd.), další zjištěný rozsah poškození později nemusí již akceptovat, může se stát, že účast na dopravní nehodě zcela popře.

Pokud se jedná o skutečně banální nehodu a trváte na vyřešení pojistné události bez účasti policie, dbejte na sepsání písemného záznamu o dopravní nehodě na místě a nechte si potvrdit podpisem viníka nehody rozsah a míru zavinění.

Kdy je potřeba volat Policii k dopravní nehodě?

Povinnost přivolat k dopravní nehodě polici nastává dle zákona 361 z roku 2000 o pravidlech silničního provozu v těchto případech:

  • Když škoda přesáhne částku 100.000,- Kč (zpravidla i u malých nehod bývá vždy a účastníci dopravní nehody nejsou soudní znalci, aby dokázaly škodu vyčíslit)
  • Vznikla-li škoda třetí straně (nastává v okamžiku kdy, je například poškozené vozidlo v majetku leasingové společnosti, je li vozidlo zapůjčené, došlo li ke střetu tří a více vozidel, vzniklo li dále při nehodě poškození dalších předmětů, například oplocení, veřejné osvětlení, svodidla, ...)
  • Nedohodnou-li se účastníci nehody o vině
  • Dojde-li ke zranění nebo usmrcení osob

Na základě výše uvedeného zákona dále vyplývá pro účastníky dopravní nehody povinnost vyměnit si na požádání osobní údaje.

Důležité doporučení

Dobře si rozmyslete, komu zadáte vyřízení své pojistné události spojené se zapůjčením náhradního vozidla. Trvejte na profesionálních službách, znalosti dané pojistné problematiky a kvalitním přístupu k Vašim požadavkům ze strany poskytovatele.Nehody hl.m. Praha pro Vás zajistí tyto služby:

Asistenční služba

Pokud jste se stali účastníkem dopravní nehody, jste poškozený nebo máte havarijní pojištění - využijte našich profesionálních služeb a to zcela ZDARMA.

Náhradní vůz

Náhradní vozidlo pro poškozené účastníky dopravní nehody, neprodleně přistavíme třeba na místo havárie... Samozřejmě zcela ZDARMA.

Právní zastoupení

Váš právní zástupce EX OFFO... Zajistíme rovnoprávné zastoupení Vás - poškozeného, ve vztahu k pojišťovně viníka dopravní nehody.

Odtah

Bezplatně zajistíme rychlý a profesionální odtah Vašeho poškozeného vozu. Pojištění "nákladu" samozřejmostí.

Oprava vozu

Zajistíme rychlo a kvalifikovanou opravu v síti prověřených autorizovaných i neautorizovaných opravců, bez vaší spoluúčasti.  

NEHODY hl.m. Praha, Jateční 317, 170 00, Praha 7
web: www.nehodypraha.cz, e-mail: info@nehodypraha.cz, tel.:+420 220 941 114, fax: +420 220 941 114
NON-STOP ASISTENČNÍ LINKA: 800 11 33 11